hr | en
Tellus logo

IT rješenja i savjetovanje u pronalaženju skrivenih korelacija, relevantnom pretraživanju, otkrivanju IT prijevara, profiliranju kupaca i real-time poslovnoj analitici.

Analytics funnel

Tellus analitička platforma

Tellus analitička platforma (TAP) dizajnirana je za procesiranje praktički neograničenog broja podataka iz različitih izvora poput korporativnih baza podataka, MS Office i drugih tipova dokumenata, slike, zvuka, nestrukturiranih podataka s Interneta, aplikacijskih logova i podataka sa senzora.

Platforma

Smisao platforme je otkrivanje nepoznatih relacija, pretraživanje svih vrsta podataka u realnom vremenu i apliciranje dijagnostike i prediktivne analitike na konkretnu klasu problema.

U tom kontekstu, platforma implementira napredne tehnologije poput paralelnog procesiranja zadataka (parallel computing), horizontalne arhitekture, brzih indeksa za pretraživanje i graf baza za izgradnju korelacija.

Primjena platforme

Tellusova analitička platforma primjenjiva je u nizu poslovnih slučajeva, bez obzira radi li se o korisničkim, aplikativnim ili infrastrukturnim podacima.

Profiliranje klijenata

Profiliranje klijenata

Integracija podataka iz različitih izvora, pronalaženje relacija među njima i izgradnja holističkog prikaza klijenta. Razumijevanje klijenta, njegove mreže i utjecaja je prvi korak u razvoju kompetitivne usluge i odnosa s klijentom.

Ciljana prodaja i marketing

Ciljana prodaja i marketing

Pronalaženje odgovora na pitanja koji proizvodi se još mogu prodati određenom klijentu, koje markentiške materijale mu ima smisla poslati, što misli o našoj tvrtki i što je potrebno znati prije razgovora s klijentom.

Pretraživanje korporativnih baza podataka i dokumenata

Pretraživanje korporativnih baza podataka i dokumenata

Pretraživanje baza padataka i preko 100 vrsta dokumenata u realnom vremenu s implementiranim sigurnosnim modelom.

Monitoriranje IT operacija

Monitoriranje IT operacija

Prikupljanje, indeksiranje i koreliranje podatake sa senzora, logova poslovnih aplikacija, web stranica i drugih dijelova IT infrastrukture u cilju prevencije prijavara, ispada, brze identifikacije i rješavanja problema.

Predviđanje otkaza klijenta

Predviđanje otkaza klijenta

Modeliranje izračuna vjerojatnosti otkaza klijenta analizom poslovnih i javnih podataka.

Otkrivanje prijevara

Otkrivanje prijevara

Pronalaženje skrivenih relacija među objektima u cilju otkrivanje i prevencije informatičkih prijevara.

Mogućnosti platforme

Tellusova analitička platforma nudi niz mogućnost za naprednu analitiku, pretragu te poboljšanje poslovnih procesa.

Geografska distribucija podataka

Geografska distribucija podataka

Podaci nad kojima se vrši analiza, jednako kao i segmenti Tellus platforme mogu biti na više različitih geografskih lokacija.

Skaliranje kapaciteta

Skaliranje kapaciteta

Povećanje procesorske snage i kapaciteta pohrane dodavanjem novih servera na način da funkcioniraju kao jedan.

Relevantno pretraživanje

Relevantno pretraživanje

Vizualni alati za pretraživanje neograničenog broja podataka i preko 100 vrsta dokumenata s rezultatima poredanim po relevantnosti i implementiranim pravima uvida u rezultate.

Koleriranje podataka

Koreliranje podataka

Otkrivanje nepoznatih relacija među objektima u cilju prevencije prijevara, definiranja preporuka, pronalaženju uzroka događaja i poboljšanja poslovnih procesa.

Analitički moduli

Analitički moduli

Moduli za pronalaženje uzroka i predviđanje događaja temeljeni na Google-ovim i drugim rješenjima otvorenog koda.

Obogaćivanje drugih sustava

Obogaćivanje drugih sustava

Informacije iz Tellus platforme na jednostavan način mogu se integrirati u postojeće ili nove aplikacije poput CRM-a, upravljanja kampanjama, podrške kupcima i sl.

Tellus platforma je temeljena na tehnologiji otvoreneg koda:

Elastic
Cassandra
Apache Spark
Janus Graph

Referentni korisnici

Primjenjivost naše platforme u mnogim poslovnim situacijama dokazuje lista korisnika iz različitih industrijskih grana.

A1 VIPNET d.d.

A1 (VIPNET d.o.o.)

Telekomunikacije

ABB GmbH

ABB GmbH

Automatizacija i robotika

Bureau Veritas

Bureau Veritas

Kontrola i certifikacija

Conmar

Conmar

Brodogradnja

Geokon d.d.

Geokon d.d.

Geotehnika i hidrotehnika

Mars Hrvatska i Slovenija

Mars Hrvatska i Slovenija

Proizvodnja hrane

O nama

Tellus d.o.o. je firma za izradu softvera i savjetovanje u IT industriji, osnovana je 2003. godine te je u cijelosti u privatnom vlasništvu.

PUNI NAZIV

Tellus d.o.o. za izradu softvera i savjetovanje,
OIB: 36773224047

SJEDIŠTE

Cernička 11, 10000 Zagreb, HR

DOPISNA ADRESA I URED

Planinska 13a, 10000 Zagreb, HR

INFO KONTAKT

info@tellus.hr
+385 1 8888 660